+358 44 2843628 info@kartanokultaranta.fi

AuraTransformaatio™

AuraTransformaatio™ -hoidot Kartano Kultarannassa

Mitä Auratransformaatio™ on? Se on tapa päivittää ja lisätä henkilökohtaista energiaa.

Jokaisella meistä on oma tapansa päivittää energiaa; toiset syövät palan suklaata ja toiset lähtevät rajulle lenkille. Eräiden tapa lisätä energiaansa, on hiljentyä ajatuksiinsa kynttilän valossa, toisten ladatessa sisäisiä paristojaan kahvihetkellä ystävien parissa. Onpa oma tapasi energisoitua ihmismassojen joukossa tai täydellisessä hiljaisuudessa, auttaa Auratransformaatio™ henkilökohtaisen energiasi lisääntymisessä.

Saat huomattavasti suuremman energiakapasiteetin käyttöösi. Päivittäisten valintojen tekeminen yksinkertaistuu ja voit löytää enemmän positiivista tarmoa itsestäsi. Oman elämän organisointi selkeytyy ja valintojen tekeminen helpottuu. Päivittäisen energiatason noustessa sisälläsi, helpottuu myös arkipäiväinen elämäsi. Jokaiseen päivään pääsee halutessasi, enenevässä määrin iloa, onnea sekä tasapainoa; henkilökohtaista hyvinvointia.

Kysy rohkeasti lisää, niin sanotusta, henkilökohtaisten akkujen teholatauksesta. Energiasi päivittyessä, päivittyy samalla omaa voimaasi suojeleva aurarakenteesi. Näin ollen, tulet olemaan turvattu omassa voimassasi, ulkopuolisten tapahtumien vaikuttamatta hyvinvointiisi. Elämän virta on positiivisesti latautunutta ja saat oman kapasiteettisi käyttöösi heti, ollessasi avoin positiivisuuden lataukselle.

Lämpimästi tervetuloa!

Auravälittäjä: Hanna Leppäaho

puh. 044-5761734

http://auratransformation.com/fi/hanna-leppaeaho/

AuraTransformaatio™ on lahja, jonka avulla voimme päivittää energiajärjestelmämme vastaamaan nykyhetkessä kehittyvää energiarakennetta. AuraTransformaatio™ aikaansaa noin vuoden kestävän prosessin, jonka aikana opit hyödyntämään omaa voimaasi, tasapainottamaan omaa olotilaasi ja elämään kokonaisvaltaisen rakkauden sekä tasapainon ympäröimänä. Henkilökohtainen tietoisuuden laajentuminen, fyysisen ja henkisen tiedonkulun välinen nopeutuminen sekä intuition ja karisman vahvistuminen, tulevat pysyväksi osaksi tasapainoista nykyhetkeä.

Hoito toteutetaan Tunnelmakodassa, jossa on runsaasti erilaisia mineraaleja, kiviä ja kristalleja kohottamassa hoitohuoneen värähtelytasoa. Tunnelma koivikon syleilyssä on luonnon läheinen, maadoittunut, lempeä ja rauhallinen. Tuli lämmittää kynttilöiden lempeää liikehdintää, vesi lainehtii Summasjärven laineilla, vahva ja muinainen maa antaa tukevan pohjan koko alueelle, ilman liikuttaessa luomisvoimaa ja unelmia kaikkialla metsän ympäröimässä miljöössä. Hoito voidaan suorittaa myös vaihtoehtoisesti asiakkaan kodissa, erikseen niin sovittaessa.

AuraTransformaatio™ -hoito kestää noin 3 tuntia. Hoidon aikana vanhasta aurarakenteesta sekä karmasta luovutaan ja tilalle tervetulleeksi toivotetaan henkilökohtainen henkienergia, suojaava tasapainokeho ja magneettinen sekä suojaava, uuden ajan aurarakenne.

Hoidon aikana kaikki neljä peruselementtiä (tuli, vesi, maa, ilma) integroidaan auran lisäksi osaksi fyysistä kehoa. Feminiinen ja maskuliinen energia sekä chakrat tasapainotetaan. Lähdet hoidosta aina omassa voimassasi täydellisesti suojattuna ja tasapainotettuna. Hoidon jälkeen suositellaan juomaan runsaasti vettä ja lepäämään tarpeen mukaisesti.

Henkilökohtainen hyvinvointi, tasapaino ja intuitio lisääntyvät, auttaen luomaan rehellisen lempeää itsevarmuutta. Rauhan ja rakkauden siivittämänä, elinvoimasi lisääntyy. Henkilökohtaisen organisointikyvyn vahvistuessa, lisääntyy myös omiin kykyihin luottaminen. Suojaavan auran ympäröimänä, säilyy tasapaino henkisen ja fyysisen olemuksen yhteydessä myrskyisemmissäkin hetkissä helpommin.

AuraTransformaatio™ tasapainotushoito suositellaan tehtäväksi 2 viikkoa/ 2 kuukautta AuraTransformaatio™-hoidon vastaanottamisesta.

Hanna Leppäaho
AuraTransformaatio™ Kartano Kultarannassa

Vuodesta 1987 alkaen, lasten aurassa alkoi ilmentyä pieniä määriä indigoenergiaa. Niin sanotussa seka-aurassa ilmeni sekä sielunenergiaa, että indigoenergiaa ja niiden voimasuhteet muuttivat muotoaan lähestyttäessä vuotta 1994. Vuodesta 1995 maapallolle syntyvät lapset ovat olleet jo puhtaita indigolapsia, omaten erittäin vahvan itsetunnon ja sisäisen totuuden.

Heidän energiansa on huomattavasti sielun aurarakenteeseen syntyneiden energiaa voimallisempaa ja heidän kehoaan ympäröi hyvin magneettinen ja suojaava indigoaura. Indigoenergiat tuovat mukanaan erittäin vahvan totuudenhalun ja rehellisyyden. Indigoenergiaa mukanaan kantavat kykenevät peilaten kopioimaan ympäristöään, tuoden näin esille kulloisenkin muutostarpeen sitä tarvitsevissa ajattelurakenteissa, tapahtumissa, asioiden julki tuomisen tavoissa jne.

Indigoenergia on totuudenmukaista, selkeää ja suoraa. Indigolapset ovat toimineet niin sanotusti sillan rakentajina perinteisten ja uusien energioiden välillä, tuoden totuuden julki tavalla tai toisella. Heidän puhdas henkienergiansa, intuitionsa ja fyysinen kehonsa ovat suorassa yhteydessä keskenään, jolloin on helpompaa toimia oman sisäisen totuutensa mukaisesti tasapainossa.

AuraTransformaatio™ Kartano Kultarannassa

Vuodesta 2004 alkaen ja kohti vuotta 2008 voimasuhteitaan muuttaen, on vastasyntyneiden aura ollut sekoitus indigo- ja kristalliauraa. Vuodesta 2009 eteenpäin syntyneet lapset jo täysin puhtaita kristalliyksilöitä, omaten korkeavärähteisen rakkaus-älyn taajuuden niin kristallikehossaan kuin kristalliaurassaan. 2012-2013 välillä syntyneistä alkaen, heillä on tämän lisäksi käytössään myös toimiva kristalliverkosto. Tämä verkosto helpottaa sosiaalisia yhteistyökuvioita ja edesauttaa yhteistyökykyisten kumppaneiden löytymistä, esimerkiksi työasioissa ja erityyppisissä projekteissa.

Kristalliyksilöillä on vahva oikeudenmukaisuuden taju ja he ovat oman energiansa puhtaita kosmisia lähteitä. Kaikki tieto ohjautuu aina rakastavan sydänkeskuksen kautta ja he tiedostavat mistä pitävät ja kenen kanssa haluavat aikaansa viettää. Kristallienergiassa elävät eivät tee mielellään kompromisseja, ellei se tunnu heistä luontevalta. Edustaessaan kokonaisvaltaista tasapainoa, kristallienergia kukoistaa kauniisti, lempeästi rakkautta sädehtien.

Kristallienergia tuo mukanaan vahvaa henkistä paloa kaikkea oikealta tuntuvaa kohtaan, totuuden ja rakkauden lainehtiessa luonnollisesti käsi kädessä sydämissä. Kristallienergia on esteettisen luovaa ja järjestelmällistä, organisoivaa sekä puhdasta, totuuspainotteista energiaa. Se on herkkää ja kaunista, rauhaa rakastavaa ja tasapainoista, nopea älyistä ja vastuullista. Se on konkreettisesti toiminnallista energiaa, joka haluaa toteuttaa visionsa uudemmalla ja nopeammalla tavalla, saaden kaiken tapahtumaan aivan kuin pikanäppäintä käyttäen, nopeasti suuremman yleiskuvan hahmottaen. Kristallienergia tuo mukanaan uuden tavan luoda oikeudenmukaisesti rakkaudella ja rakastaen, puhtaan rakkauden ja totuuden voimin. Kristallienergia on rakkauspainotteista energiaa ja energiassa eläen voimme huomata, kuinka paljon ympäröivässä maailmassa on kaikkea kaunista.

AuraTransformaatio™ Kartano Kultarannassa

Kultainen energia vapautui ilmentymään vuodesta 2013 alkaen. Vastasyntyneillä on kristallikeho, kristalliaura, ja kristalliverkosto valmiina tasapainottamaan kultaisen energian villiä voimaa. Kultainen energia on jo syntymässä integroituneena lasten kehoihin, solutasolle saakka. Kultainen energia on Maan muinaista, vahvaa ja viisasta energiaa, sisältäen itsessään kaikki neljä peruselementtiä; tulen, veden, maan ja ilman. Näin se tuo mukanaan myös tasapainon.

Suoraviivainen ja spontaani kultainen energia on erittäin riemuisaa ja kuplivaa, helposti innostuvaa ja ympäristöään innostavaa, puhdasta, rakastavaa, totuuskeskeistä energiaa. Se on myös hyvin nopeaa ja toiminnallista. Se on onnellista, henkisen ja maallisen luomisvoiman yhdistävää energiaa. Kultainen energia aikaansaa näkemyksiä mahdollisuuksista ja se auttaa näkemään potentiaalia siellä, missä muut eivät sitä heti huomaa. Se on aktiivisuuteen ja liikkeeseen keskittynyttä kokemushaluista energiaa, jonka mielestä elämä on juhlaa.

Kultainen energia laittaa kehossa liikkeelle uusia innovaatioita ja se riemuitsee rakkauden täyttämästä sosiaalisesta elämästä. Se saa henkilökohtaisella tasolla uusia asioita tapahtumaan dharman tarkoituksen mukaisesti, kristalliauran tasapainottaessa kultaisen energian iloista kuplintaa.

Kultaista energiaa integroidakseen, tarvitaan aina ensin toiminnallinen kristallienergia ja kristalliaura tasapainottamaan kultaisen energian villikkomaista ja iloisen kuplivaa voimaa. Kristallienergian avulla voit toteuttaa dharmaasi turvallisesti ja vastuullisesti, eloisan tasapainoisesti. Tämän polun alkutaipaleelle astumiseen, AuraTransformaatio™ on mitä oivallisin apuväline.

Tervetuloa elämään kokonaisvaltaisen tasapainon ja rakkauden ympäröimissä energioissa, henkilökohtaisen hyvinvoinnin hengessä. Kysy rohkeasti lisää AuraTransformaatio™-hoidosta ja sen kulusta. Varataan henkilökohtainen hoitoaika kivikautisen asutuksen juurilta, tulen, veden, maan ja ilman ympäröimässä hoitotilassa.

Lämpimästi tervetuloa!

Ennen AuraTransformaatio™-hoitoon saapumista tulee lukea Anni Sennovin kirjasta; Kristalli- ja indigoenergiat ja kokonaisvaltainen tasapaino.

Indigo- ja kristallienergioista voit lukea lisää Anni Sennovin kirjasta; Kristalli- ja indigoenergiat ja kokonaisvaltainen tasapaino.

Kultaisesta energiasta ja sen vaikutuksista yksilöön, yhteiskuntaan ja Maahan voit lukea lisää Anni Sennovin kirjasta; Golden Age, Golden Earth (Kultainen aika, kultainen Maa)

AuraTransformaatio™-hoidon esteitä:

  • akuutti päihderiippuvuus
  • diagnosoidut mielenterveysongelmat
  • masennus- ja/tai mielialalääkitys
  • huumausaineiden käyttö
  • AuraTransformaatio™-hoidon soveltuvuudesta keskustellaan näissä tilanteissa aina tapauskohtaisesti ja hoito voidaan suorittaa noin 6 kk päihteiden tai lääkeaineiden käytön lopettamisen jälkeen.
Phone

+35844 2843628

Kartano Kultaranta

Address

Kivikirveentie 10 43130 TARVAALA (SAARIJÄRVI)

Kirjoita viesti

Kirjoita viestisi alla näkyvään lomakkeeseen. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian.

3 + 9 =

Share This