+358 44 2843628 info@kartanokultaranta.fi
Kultarannan koulutukset

Ensiapukoulutukset Kartano Kultarannassa

 

Osaatko toimia oikein hätätilanteessa?

Ennalta arvaamaton hätätilanne voi yllättää meistä jokaisen vapaa-ajalla tai työssä ollessa. Saatat joutua yllättävään tilanteeseen, jossa on äkillinen sairaskohtaus tai onnettomuus. Tällöin oikein ja ajoissa aloitettu ensiapu voi pelastaa ihmishengen.

Kartano Kultaranta järjestää sopimuksen mukaan ensiapukoulutuksia yrityksille, harrasteryhmille ja yksityisille. Räätälöimme koulutuksen juuri Teidän yrityksellenne tai harrastusporukallenne sopivaksi. Ensiapukoulutuksen pitää SPR:n valtuuttama ETK-kouluttaja (= ensiavun ja terveystiedon kouluttaja).

Koulutuksen sisältämät harjoitukset on mahdollista järjestää sekä sisä- että ulkotiloissa, jolloin tehtävät ovat todenmukaisia ja oppimisen mielenkiinto pysyy yllä pidemmissäkin koulutuksissa. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy tarjousta. Kaksipäiväisissä koulutuksissa tarjoamme edullisen majoituksen ja illanvieton mahdollisuuden yrityksellenne.  Muistathan, että työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan kirjatuista ensiapukoulutuksista työnantajalla on mahdollisuus hakea Kelan korvausta 60 %  (työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitäminen).

 

EA 1® (16 t)
Ensiapukoulutus (EA 1®) on kaksipäiväinen (16 tuntia). Koulutuksen päätteeksi saat virallisen kansainvälisen SPR:n ensiapukortin. Hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit, lounas ja ensiapukortti koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta. Ensiapukurssin EA 1® -todistus on voimassa kolme vuotta

Tavoite:

Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa.
 • Hätäensiavun perusteet.
  – Tajuttomalle annettava ensiapu.
  – Peruselvytys.
  – Vierasesine hengitysteissä.
  – Verenkierron häiriötila (sokki).
 • Haavat.
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset.
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat.
 • Nivelvammat ja murtumat.
 • Myrkytykset.
EA 2® (16 t)
Ensiapukoulutus (EA 2®) on kaksipäiväinen (16 tuntia). Koulutuksen päätteeksi saat virallisen kansainvälisen SPR:n ensiapukortin. Hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit, lounas ja ensiapukortti koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta. EA 2® -kurssille voi osallistua, kun EA 1® -kurssin todistus on voimassa.

Tavoite: 

Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia.

Sisältö:

 • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa.
 • Hätäensiapu:
  • Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva. Sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin.
  • Tajuttomalle annettava ensiapu.
  • Verenkierron häiriötila (sokki).
  • Vierasesine hengitysteissä
 • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
  • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi.
  • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot.
  • Ranka- ja raajavammat.
 • Pään- ja kasvojen vammat.
 • Vammojen ensiapu:
  • Murtumat.
  • Nivel- sekä pehmytosavammat.
  • Rasitus- ja lihasvammat.
 • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu.
 • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset.
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa.
 • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa.

Ryhmäkohtaiset erityisaiheet:

 • Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen.
 • Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
 • Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan.
 • PPE-D -peruskurssi 4 tuntia.

Ensiavun kertauskurssi 4-8 tuntia

Hätäensiapu, 4 tuntia
Kertauskoulutuksen avulla ylläpidetään ensiapuvalmiuksia hätäensiavussa. Koulutuksen Hintaan sisältyy päiväkahvit.

Tavoite:

Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa.
 • Hätäensiavun perusteet:
  • Tajuttomalle annettava ensiapu.
  • Peruselvytys.
  • Vierasesine hengitysteissä.
  • Verenkierron häiriötila (sokki).
  • Verenvuodon tyrehdyttäminen.
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia.
 • Tapaturmien ehkäisy.
Hätäensiapu, 8 tuntia
Kertauskoulutuksen avulla ylläpidetään ensiapuvalmiuksia hätäensiavussa. Koulutuksen hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounas.

Tavoite:

Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa.
 • Hätäensiavun perusteet.
 • Tajuttomalle annettava ensiapu:
  • Peruselvytys.
  • Vierasesine hengitysteissä.
  • Verenkierron häiriötila (sokki).
 • Haavat.
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset.
 • Palovammat.
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia.
Kartano Kultarannan ensiapukoulutukset
Kelakorvaus ensiapukoulutuksista
Työnantajalla on työturvallisuuslain perusteella velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Kela korvaa työnantajalle/yrittäjälle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Tällaisia kustannuksia ovat mm. työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset.

 • Edellytyksenä, että organisaatiolla on työterveyshuolto järjestettynä
 • Todetut tarpeet on kirjattu toimintasuunnitelmaan
 • Ensiapukouluttajalla tulee olla ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK)
 • Korvaus on enimmillään 60 %, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja KELAN tekemän päätöksen mukaan.
 • Työnantajat hakevat korvausta 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä
 • Yrittäjät hakevat korvauksen 6 kk:n kuluessa laskun maksusta

Kartano Kultarannan kouluttajalla on ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus, ETK. Ensiapukurssimme täyttävät kelan vaatimukset.

Lisää tietoa korvausten hakemiseen voit kysyä kelalta.

Address
Kivikirveentie 10 43130 TARVAALA (SAARIJÄRVI)
Phone

+358 44 2843 628

Kartano Kultaranta

Kirjoita viesti

Kirjoita viestisi alla näkyvään lomakkeeseen. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian.

Share This